Respiro Blog – Emedo.bg
Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more
Какви опасности крие недиагностицираната сънна апнея?

Какви опасности крие недиагностицираната сънна апнея?

Вероятно сте чували, че редовните упражнения и здравословното хранене са полезни сърдечно-съдовата система. Качеството на съня, който получавате, също е от съществено значение за здравето на сърцето ви.

Прочети още
11 Причини за развитие на сънна апнея

11 Причини за развитие на сънна апнея

Сънната апнея е често срещано заболяване и може да бъде потенциално сериозно разстройство на съня.Страдащите от сънна апнея, изпитват дихателни паузи по време на сън, които могат да продължат 10 секунди или повече. Така наречените апнеи (дихателни паузи) се появяват многократно през цялата нощ - до 100+ пъти в рамките на един час и могат да са причина за кратки събуждания.

Прочети още
Какво е сънна апнея? Симптоми и терапия с CPAP апарат

Какво е сънна апнея? Симптоми и терапия с CPAP апарат

Сънната апнея е едно от най-честите нарушения на съня. Името на състоянието идва от латинската дума apnoia, която означава “липса на дишане”. При това състояние, дишането ви спира и се възобновява многократно, докато спите. Всяка пауза (апнея) , може да продължи от 10 до 60 секунди.

Прочети още