Изследване на съня у дома – как се прави? – Emedo.bg
Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more
Изследване на съня у дома – как се прави?

Изследване на съня у дома – как се прави?

Два вида изследвания на съня имат потенциала да открият обструктивна сънна апнея (OSA). Първият вид изследване се нарича полисомнография. Представлява изследване на нощния сън, проведено в лаборатория или медицински център.

Вторият вид изследване е домашният тест за сънна апнея. Въпреки че тестът за сънна апнея в домашни условия обикновено не измерва мозъчните вълни по време на сън, той измерва други показатели, които могат да помогнат на медицинските специалисти да определят дали човек има OСA.

Какво представлява изследването на съня в домашни условия?

Доманият тест за сънна апнея се провежда в рамките на една нощ, не в медицински център или лаборатория за сън, а в дома на изследвания човек. Този тип изследване може точно да диагностицира обструктивна сънна апнея при някои пациенти, но не при всички. Въпреки това тестването за сънна апнея у дома е удобно и предпочитано от мнозина, защото се провежда в уюта на собствения дом.

Когато се подлагате на домашен тест, първо трябва да вземете специално оборудване от специалиста по сънна апнея. След това внимателно да следвате инструкциите относно това как да използвате диагностичното устройство, което Ви е било дадено. Сънят трябва да се случи както обикновено, с единствена разлика - наличието на специфичното устройство, свързано с тялото Ви за събиране на данни в рамките на въпросната нощ.

След като тестът приключи, оборудването трябва да бъде върнато. Специалистът по сънна апнея ще анализира данните, за да види дали отговаряте на критериите за обструктивна сънна апнея.

Видове устройства за тестване на съня у дома

Тестовете за сън се категоризират според това колко и какъв тип данни събират. Тестовете тип 1 и 2 събират по-подробни данни. Например полисомнография в лаборатория, извършена с помощта на специалист, се класифицира като тест за сън тип 1. Домашните тестове за сънна апнея обикновено са тестове от тип 3 или 4 и събират по-малко данни. Оборудването във Вашия домашен тест за сънна апнея зависи от това какъв тип тест Ви е препоръчан.

В домашните тестове изследване за сънна апнея често се използват следните устройства:

Сензор за дишане

Носната канюла, или носните зъбци, са тръби, които се поставят в ноздрите и се увиват зад ушите. Те анализират моделите на дишане, като проследяват налягането на въздуха при вдишване и издишване.

Колан

Тези специални колани се увиват около гърдите или корема на изследвания човек, за да се измерват движенията, свързани с дишането му. Данните от това устройство могат да помогнат за разграничаване на обструктивна сънна апнея, при която човекът прави усилие, за да диша, от централна сънна апнея, при която мозъкът не изпраща сигнал за вдишване и издишване и следователно няма движение.

Пулсов оксиметър

Пулсовият оксиметър е устройство, което обикновено се поставя върху върха на пръста, за да измерва колко кислород има в кръвта. Понякога пулсовият оксиметър се свързва към ушната мида вместо към пръста.

Микрофон

Обикновено за оценка на хъркането се използва сензор за назално дишане. Понякога обаче вместо него се използва микрофон. Звуков сензор, прикрепен към врата, може също да записва звука и налягането.

Устройство за събиране на данни

Всички сензори се свързват към устройство за събиране на данни чрез кабели или гъвкави тръби. Това устройство често има бутони, за които е нужно пациентът да бъде инструктиран кога да натисне, тоест кога събирането на данни да започне и кога да приключи. Устройството има и сигнализиращи светлини, които показват неговото състояние, кога устройството е включено и записва.

Система за оценка на риска от апнея

Системата за оценка на риска от сънна апнея включва наблюдение на много от същите показатели, но се поставя около главата като лента и по този начин събира данни за позициите и движенията й по време на съня. 

WatchPAT

WatchPAT е устройство, което се поставя около китката, подобно на часовник, с монитор, който се поставя на пръста. Мониторът за пръсти измерва периферната артериална тонометрия, която предоставя информация за кръвния поток, за да сигнализира, когато има прекъсване на дишането. 


Какво измерват домашните тестове за сънна апнея

Видовете измервания, събрани от домашен тест за сънна апнея, зависят от типа на теста. 

За да се квалифицира като тест от тип 3, домашният тест трябва да измерва:

  • два показателя, свързани с дишането, като въздушен поток и дихателно усилие;
  • ниво на кислород в кръвта;
  • един параметър, свързан със сърцето, като сърдечна честота.

Тестовете от тип 4 събират данни за един или два показателя, например:

  • въздушен поток при вдишване и издишване;
  • ниво на кислород в кръвта;
  • сърдечен ритъм.

Могат да бъдат събирани и други данни, като честота или сила на хъркане и движения на тялото.

Текущата система за категоризиране на тестовете за сън не отчита определени измервания, получени чрез алтернативни тестове, като системата за оценка на риска от сънна апнея или WatchPAT. Съществува обаче нова система за оценка на тестовете за сън - SCOPER. Измерванията, които извършва, са свързани със съня, сърдечно-съдовата система, оксиметрията, позицията, усилието и дихателната активност.

Как протича изследването на съня у дома?

Процесът обикновено включва среща с медицински специалист, получаване на оборудването, провеждане на теста у дома и след това среща отново със специалиста по сънна апнея, за да обсъдите резултатите.

Консултирайте се с Вашия личен лекар

Ако изпитвате симптоми на обструктивна сънна апнея или друго нарушение на съня, уговорете час се при Вашия личен лекар. Може да помислите за водене на дневник на съня, в който да описвате навиците си на сън. Ако Вашият лекар има съмнение, че страдате от сънна апнея, той ще Ви насочи към специалист по сънна апнея.

Среща  със специалист по сънна апнея

Специалистът по сънна апнея задава по-подробни въпроси, преди да определи следващите стъпки. Можете да му задавате и Вашите въпроси относно тестването за сънна апнея у дома.

Ако смятате, че тестът за сънна апнея у дома е подходящ за Вас, специалистът по сънна апнея ще Ви обясни как протича. В зависимост от резултатите той може препоръча изследване на съня в клиника като втора стъпка.

Вземете необходимото  за теста домашно оборудване 

Специалистът по сънна апнея ще Ви даде оборудването и ще Ви обясни как да използвате всяко от устройствата.

Провеждане на теста

След като разполагате с оборудването, можете да проведете теста. Следвайте инструкциите, докато поставяте всички сензори, като например пулсов оксиметър на пръста си, назална канюла в ноздрите и колан около гърдите.

Опитайте се да заспите и да се събудите в обичайното за Вас време и избягвайте кофеина и алкохола, тъй като те могат да повлияят на съня. Ако обикновено приемате лекарства за сън, попитайте специалиста по сънна апнея дали е подходящо да ги приемате през нощта на теста.

Върнете оборудването

Върнете оборудването обратно, освен ако не сте използвали тест за еднократна употреба, като WatchPAT One например. След като специалистът по сънна апнея получи оборудването, той ще анализира събраните данни.

Интерпретация на резултатите

След като данните бъдат анализирани, специалистът по сънна апнея ще обсъди резултатите с Вас. Той може да Ви постави диагноза сънна апнея и да предпише лечение, като апарат за непрекъснато положително налягане в дихателните пътища (CPAP)

Резултатите може да са отрицателни за сънна апнея или неубедителни, което може да наложи изследване на съня в лаборатория.

Кой тест за сън е по-подходящ за вас: домашен или в лаборатория?

Домашните тестове за сън се използват за диагностициране на проблеми с дишането при сън, като сънна апнея. За разлика от това, лабораторните изследвания на съня могат да помогнат при диагностицирането на други нарушения на съня, като нарколепсия и периодични нарушения на движението на крайниците. Разликата е в това какво измерват тестовете. 

Въпреки че и двата теста обикновено измерват параметри като въздушен поток, нива на кислород в кръвта и сърдечна честота, само лабораторните изследвания измерват съня чрез наблюдение на мозъчната активност.

Хората често предпочитат домашно изследване на съня пред изследване в лаборатория, тъй като обикновено е по-евтино и не изисква пътуване до лабораторията за сън. Тестът за сънна апнея у дома се извършва с по-малко прикачени устройства и така изглежда по-малко инвазивен. Въпреки това, тъй като лабораторното изследване на съня обикновено събира повече данни, с негова помощ е по-вероятно да се установят и други състояния освен обструктивна сънна апнея.

Ако мислите, че имате сънна апнея и не страдате други здравословни проблеми, тогава тестът за сънна апнея у дома може да е подходящ за Вас. Ако Вие или Вашият личен лекар имате някаква причина да смятате, че се нуждаете от по-изчерпателно изследване, тогава може би си струва да пропуснете домашния тест и да отидете директно в лаборатория за сън. 

Друга възможност е резултатите от домашен тест за сънна апнея да показват, че е необходимо допълнително изследване на съня в клиника или лаборатория.

Говорете с Вашия личен лекар относно тестовете за сън у дома. Ако смятате, че може да имате обструктивна сънна апнея, посочете възможността за тестване за сънна апнея при прегледа си при него. Обикновено общопрактикуващите лекари насочват хората с предполагаема сънна апнея към специалист по сънна апнея и той определя какъв тип изследване на съня е най-подходящ.