Сертификати

Удостоверение от Агенция за хората с увреждания. Удостоверение, издадено на фирма Ототон ЕООД, че е одобрена за осъществяване на дейност по предоставяне и ремонт на медицински изделия, предназначение за хора с увреждания.

Сравнение на продукти